tisdag 31 oktober 2023

”Sven” Erik Hedblom

Han föddes den 11 januari 1890 i Hudiksvall socken och han blev med tiden hjälparbetare och var med i Röda Korset. Hans liv blev dock mycket kort när han dog under september 1918 i Chabarovsk i Ryssland. Han reste bl a till Novosibirsk i Sibirien där han delade ut kläder till nödlidande. Han blev dock misstänkt för spioneri och greps tillsammans med norrmannen Ola Ipshaug. Båda blev hängda i järnvägsvagn i närheten av Chabarovsk och begravdes senare på en okänd plats. I Hudiksvall hölls i augusti 1962 en ceremoni och då minnestavlan sattes upp på kyrkväggen i hemstaden och kortet togs av mig en julikväll under 2022. Källorna är svenska Wikipedia, Enligt Läkartidningen vågade de livet för att hjälpa Rysslands krigsfångar (https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2014/09/hjalparbetet-kostade-dem-livet/). En annan sevärd artikel finns på denna länk.

https://shfstor.blob.core.windows.net/hudiksvall/uploads/file/Berättarkväll%20krigets%20änglar%204%20feb.%202019.pdf

Minnestavlan av honom på husväggen av kyrkan i Hudiksvall.


Inga kommentarer: